989,738

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات0
تغییرات0
بالاترین قیمت1,068,730
پایین‌‌ترین قیمت952,050
حجم (IRT)1,087,998,600
حجم (LINK)1,088.124

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (LINK)زمان
990,900.00.25903:01:18
991,731.00.39503:00:16
1,005,727.50.38802:59:45
989,738.00.63702:56:39
1,004,500.00.32802:54:35
989,738.00.55102:54:04
1,004,500.00.41602:53:02
1,005,727.50.21702:50:33
997,896.00.102:49:46
993,222.00.41202:49:25
999,025.30.56202:47:21
993,222.00.46102:46:19
997,994.00.25902:45:48
993,222.00.2802:44:15
994,559.00.33902:42:11

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار