212,350,060

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات1.61
تغییرات3,378,250
بالاترین قیمت215,882,035
پایین‌‌ترین قیمت207,613,784
حجم (IRT)1,453,463,812
حجم (ETH)6.91586

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (ETH)زمان
212,389,9430.0052406:27:04
211,822,4200.0065406:26:02
211,822,4200.0095306:23:58
212,350,0600.0168906:22:25
211,822,4200.0120406:21:23
212,350,0600.0053906:19:50
211,583,3320.0137806:16:12
212,104,2000.0127106:14:39
211,583,3320.0104406:14:08
211,533,3000.0078806:12:05
211,862,0900.011805:54:00
212,350,0550.0022405:48:18
211,567,0140.0077805:47:16
211,600,4000.0083305:46:45
212,350,0550.0127305:44:10

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار