34,883.8

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات2.34
تغییرات798.8
بالاترین قیمت34,946
پایین‌‌ترین قیمت33,457
حجم (IRT)1,685,858,107
حجم (XRP)49,423.61

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (XRP)زمان
34,477.040.0412:01:25
34,710.0346.2311:58:50
34,710.049.711:58:18
34,884.058.4511:57:16
34,883.834.3911:56:14
34,601.064.2411:52:37
34,574.019.9211:49:31
34,766.044.3711:49:00
34,647.528.7111:48:29
34,775.039.2811:46:57
34,647.535.5311:45:54
34,775.055.8611:45:23
34,884.049.4911:44:21
34,848.060.2211:40:13
34,849.038.4711:36:36

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار