1000SATS/IRT


12.5

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات0.8
تغییرات0.1
بالاترین قیمت12.89
پایین‌‌ترین قیمت12.2
حجم (IRT)1,260,995,867
حجم (1000SATS)100,027,803

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (1000SATS)زمان
12.50186,68408:31:05
12.50206,90708:30:03
12.50210,54908:27:59
12.50177,65608:25:55
12.30120,06508:25:24
12.5077,75508:24:53
12.30158,20708:22:49
12.50245,41408:21:47
12.30184,08108:20:45
12.50110,90308:18:41
12.30212,55708:17:08
12.50179,30708:16:06
12.30162,60108:15:35
12.50168,04208:15:04
12.30174,81408:09:23

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار