1,097.5

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-6.19
تغییرات-72.5
بالاترین قیمت1,224.1
پایین‌‌ترین قیمت1,060.3
حجم (IRT)1,957,674,534
حجم (NOT)1,673,089

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (NOT)زمان
1,076.044508:04:06
1,090.027508:04:06
1,097.54508:00:30
1,098.519,69908:00:11
1,094.047708:00:11
1,094.02,57808:00:11
1,076.06,79707:56:52
1,067.65,86007:54:24
1,076.03307:54:20
1,072.36007:53:10
1,064.040707:46:34
1,076.09307:44:48
1,092.845707:40:43
1,065.11,95907:38:23
1,060.31,92107:36:27

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار