0.1109

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات1.74
تغییرات0.0019
بالاترین قیمت0.1117
پایین‌‌ترین قیمت0.1088
حجم (USDT)85,961
حجم (TRX)777,656.729

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (USDT)مقدار (TRX)زمان
0.110901,084.76712:49:59
0.11110718.85812:47:55
0.110902,169.14412:46:21
0.111301,581.77412:44:48
0.11090939.62312:42:13
0.11120691.55212:40:10
0.110901,878.5712:39:44
0.11080887.22912:35:30
0.110802,604.38212:29:18
0.110801,447.00912:25:10
0.11080298.912:22:06
0.11080407.2212:20:00
0.11080152.2412:17:25
0.11080795.28112:15:21
0.111201,150.17312:14:19

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار