2,924,763,610

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-0.51٪
تغییرات-15,206,797
بالاترین قیمت2,948,764,950
پایین‌‌ترین قیمت2,900,000,000
حجم (IRT)1,762,245,760
حجم (BTC)0.60231موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (BTC)زمان
2,927,938,7000.00077217:31:08
2,938,873,5000.00058417:30:06
2,938,873,5000.00107317:28:33
2,924,763,6100.0004117:25:58
2,927,694,0000.00004117:24:25
2,939,222,3100.00010817:23:54
2,927,694,0000.00068617:21:50
2,927,694,0000.00111217:20:17
2,927,694,0000.00068117:17:42
2,939,222,3100.00092217:16:40
2,924,763,6000.00072417:15:07
2,942,299,6100.00114517:13:34
2,924,763,6000.00084517:10:59
2,942,299,6100.00049617:07:52
2,921,761,0000.00066517:04:46

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید