3,911,671,466

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات0.71
تغییرات27,703,646
بالاترین قیمت3,926,926,000
پایین‌‌ترین قیمت3,870,650,300
حجم (IRT)870,576,936
حجم (BTC)0.223191

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (BTC)زمان
3,925,212,6000.00022508:43:39
3,925,010,0000.00003608:43:35
3,925,010,0000.00003608:43:35
3,924,740,0000.00002608:43:35
3,922,798,0000.00000908:43:35
3,911,671,4660.00076808:36:16
3,911,592,0700.00066608:34:43
3,922,798,0000.00000808:29:25
3,922,798,0000.00000908:28:12
3,909,586,0910.0005608:26:25
3,909,586,0910.00006908:25:47
3,913,499,8890.00025508:24:52
3,913,499,8890.00051308:23:20
3,913,499,8900.00002508:13:53
3,913,499,8890.00066308:03:42

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار