10,560

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات6.22
تغییرات619
بالاترین قیمت10,740
پایین‌‌ترین قیمت9,932.9
حجم (IRT)1,427,218,860
حجم (DOGE)136,457.371

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (DOGE)زمان
10,573.00306.12312:30:51
10,610.30323.87512:30:20
10,560.00429.41812:27:14
10,586.80270.1412:26:44
10,550.00515.45512:24:39
10,540.00291.38212:24:09
10,594.00479.5812:16:24
10,537.20331.5312:13:48
10,552.00330.41712:13:26
10,560.00181.11612:06:34
10,632.00446.31712:05:32
10,555.00430.56412:05:01
10,632.00197.32412:03:28
10,631.00491.47611:58:18
10,630.00132.32411:56:14

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار