65,173

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-1
تغییرات-664
بالاترین قیمت66,222
پایین‌‌ترین قیمت64,444
حجم (IRT)5,492,739,074
حجم (USDT)84,232.44

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (USDT)زمان
65,18017.0212:53:41
65,1806.9412:53:23
65,1931.3712:53:20
65,18015.7212:53:15
65,1931.5312:52:51
65,1937.6612:52:13
65,180191.6512:52:02
65,1937.6712:51:53
65,1944.5512:49:40
65,0715.9412:48:09
65,07378.3512:48:09
65,1873.0612:48:03
65,2134.5912:47:46
65,17325012:46:53
65,15541.0312:44:35

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار