6,961.2

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات2.74
تغییرات186.2
بالاترین قیمت6,980
پایین‌‌ترین قیمت6,716
حجم (IRT)1,131,187,798
حجم (TRX)165,679.334

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (TRX)زمان
6,939.10118.31307:54:24
6,961.20188.44307:48:12
6,961.20335.72107:46:08
6,942.3023.38907:41:01
6,941.00117.27407:40:27
6,899.60245.13707:39:55
6,941.00264.35107:39:25
6,941.00314.23507:36:19
6,888.00126.69307:31:39
6,954.00267.88307:30:37
6,954.00222.63207:29:04
6,961.20226.08407:23:23
6,880.00139.1807:23:17
6,888.1041607:23:17
6,961.2018.02707:21:05

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار