9,820,700

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات4.62
تغییرات434,477
بالاترین قیمت9,946,450
پایین‌‌ترین قیمت9,203,833.4
حجم (IRT)2,488,679,119
حجم (SOL)258.7488

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (SOL)زمان
9,722,343.000.388111:01:27
9,785,600.000.607711:00:56
9,769,599.500.202810:59:54
9,820,700.000.546210:55:46
9,831,942.000.245510:54:44
9,841,860.000.176510:54:13
9,839,966.500.219510:50:05
9,742,999.000.551510:48:01
9,839,966.500.479610:46:59
9,839,966.500.020310:46:55
9,828,912.000.324610:45:26
9,752,370.000.501710:43:22
9,842,746.000.568310:39:45
9,800,600.000.461810:39:19
9,775,450.000.362410:36:39

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار