1.458

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات2.38
تغییرات0.034
بالاترین قیمت1.512
پایین‌‌ترین قیمت1.409
حجم (IRT)1,422,206,087
حجم (BONK)968,965,107

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (BONK)زمان
1.45801,056,27408:00:36
1.4620756,91707:59:03
1.4500627,08707:57:30
1.4640361,35007:56:59
1.4510634,10107:55:58
1.4520429,90207:52:51
1.4360901,81807:50:47
1.43401,023,41707:50:16
1.4500655,15807:48:12
1.4340674,52707:42:00
1.4450338,07607:36:19
1.4320940,74707:35:48
1.4340519,99707:35:16
1.4380742,64607:33:44
1.4540489,63207:30:06

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار