4,887,640

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-0.74
تغییرات-36,813
بالاترین قیمت5,015,832
پایین‌‌ترین قیمت4,849,060
حجم (IRT)2,714,143,679
حجم (LTC)549.5387

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (LTC)زمان
4,887,6400.438902:03:25
4,915,2700.540601:58:22
4,887,6400.687801:52:03
4,915,2700.590701:51:01
4,894,5510.315401:47:32
4,894,5510.512401:44:49
4,894,5510.398301:42:19
4,927,9200.708501:37:39
4,927,9200.321401:32:25
4,927,9200.631801:29:19
4,927,9200.226501:27:18
4,935,4950.741401:26:31
4,907,8000.402101:22:05
4,907,8050.407501:21:44
4,907,8000.367401:20:33

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار