146,615

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات0.72
تغییرات1,049
بالاترین قیمت155,861
پایین‌‌ترین قیمت139,607
حجم (IRT)672,076,820
حجم (WIF)4,516.923

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (WIF)زمان
150,3258.73508:36:46
150,3255.20308:35:13
148,0196.83408:34:12
150,3253.18208:33:09
146,6159.61808:23:51
146,4675.1808:22:18
147,7203508:21:35
148,5306.90508:21:16
147,62810.37608:18:41
147,6286.96708:17:08
148,7004.67708:11:58
148,6003.24508:08:53
147,4603.74608:08:21
147,28310.78408:07:20
146,9808.26708:02:09

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار