1.219

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات0.99
تغییرات0.012
بالاترین قیمت1.235
پایین‌‌ترین قیمت1.19
حجم (IRT)1,818,847,461
حجم (SHIB)1,492,432,344

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (SHIB)زمان
1.21882,461,43707:16:40
1.21003,572,87407:15:38
1.2100823,99307:12:04
1.21001,407,40707:12:01
1.21005,009,47107:10:59
1.21902,855,32207:09:57
1.20803,676,90507:06:51
1.22101,939,70507:03:45
1.20804,974,88006:58:04
1.22403,483,83306:57:02
1.21002,027,62406:48:01
1.21401,992,57906:47:44
1.21004,349,78806:44:07
1.21804,514,45106:42:33
1.2179985,30206:42:03

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار