0.709

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات5.03
تغییرات0.034
بالاترین قیمت0.732
پایین‌‌ترین قیمت0.669
حجم (IRT)1,065,450,419
حجم (PEPE)1,525,549,700

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (PEPE)زمان
0.71101,741,27806:49:17
0.70801,748,99806:43:35
0.70901,824,50706:32:44
0.71301,441,91506:29:38
0.71202,187,26606:24:59
0.71201,714,71706:23:57
0.71102,044,05106:22:55
0.7140813,37606:21:53
0.71202,234,57306:15:11
0.71001,035,78006:12:35
0.7105163,70706:00:21
0.7109159,37906:00:21
0.7119147,69106:00:21
0.7145159,37905:50:19
0.71501,252,47305:49:20

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار