0.1558

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات+29.83٪
تغییرات0.0358
بالاترین قیمت0.1765
پایین‌‌ترین قیمت0.116
حجم (IRT)1,095,837,560
حجم (PEPE)8,061,455,434موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (PEPE)زمان
0.15702,305,66408:57:08
0.15701,506,48108:57:03
0.15603,329,29408:55:09
0.1566680,95008:53:15
0.1558680,95008:49:02
0.155024,560,17608:46:04
0.1550680,95008:46:04
0.1558680,95008:46:04
0.1574507,49608:45:25
0.15602,087,86308:44:18
0.1574127,06408:43:29
0.1566680,95008:40:12
0.1558680,95008:40:11
0.1550680,95008:40:10
0.16104,000,00008:39:14

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید