46,527

۲۴ ساعت
گذشته

تغییرات-0.96
تغییرات-451
بالاترین قیمت48,169.2
پایین‌‌ترین قیمت45,633.8
حجم (IRT)2,780,884,274
حجم (FTM)59,110.02

موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام
موجودی-

قیمت

مقدار

ورود / ثبت‌‌نام

قیمت (IRT)مقدار (FTM)زمان
46,292.027.11801:17:57
46,527.033.81701:16:58
46,527.017.51701:14:51
46,583.013.2601:12:47
46,633.014.06701:11:45
46,218.318.12201:04:30
46,819.037.56901:02:26
46,158.818.25600:55:43
46,346.20.86300:54:27
46,545.014.05400:54:12
46,346.049.23900:52:38
46,545.045.04300:50:33
46,600.043.27100:47:58
46,420.017.77200:47:28
46,649.329.27600:46:26

ابتدا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید

اتصال ناپایدار